EHBO herhalingslessen

Ieder EHBO lid is zelf verantwoordelijk voor het geldig houden van zijn of haar diploma. Als u niet voldoende herhalingslessen hebt gevolgd kan de vereniging u geen verlenging geven van het diploma.

Onze vereniging biedt u de mogelijkheid om herhalingslessen te volgen op maandagavonden of op 2 zaterdagen, hieronder vindt u de data voor de herhalingslessen voor het seizoen 2019-2020.

De herhalingslessen op maandagavond (van 20.00 tot 22.00):
Datum Les Competenties
7 oktober Reanimatie, AED en kinderreanimatie 1 t/m 6
14 oktober Ernstig uitwendig bloedverlies, shock en uitwendige wonden 5, 6 en 7
4 november Brandwonden, koude & warmte letsels 8, 14 en 15
18 november Kneuzing, verstuiking, botbreuken en ontwrichting 9 en 10
3 februari Oogletsels, vergiftiging en elektriciteitsletsels 11, 12 en 13
10 februari Vervoer korte afstand, verband en hulpmiddelen, menselijk lichaam 16, 17 en 18
2 maart Sportletsels en kinderziektes 19 en 20
16 maart Reanimatie, AED en kinderreanimatie 1 t/m 6
23 maart JAARVERGADERING
30 maart Ernstig uitwendig bloedverlies, shock en uitwendige wonden 5, 6 en 7
De herhalingslessen op de zaterdagen (van 9.00 tot 15.30):

Wegens de toenemende belangstelling voor de zaterdaglessen is besloten om 2 keer 2 zaterdagen aan te bieden, u kunt kiezen uit 2 mogelijkheden:

Data zaterdaglessen Beschikbare plekken
2 november 2019 & 29 februari 2020 2
9 november 2019 & 14 maart 2020 2

U dient zich aan te melden voor de zaterdaglessen via contact@ehbodelutte.nl.

Bij het jaarlijks volgen van de 2 zaterdaglessen zullen alle competenties worden behandeld om uw diploma geldig te houden.

 

Competentielijst voor het volgen van de herhalingslessen:

De eerste 6 punten moeten jaarlijks gevolgd worden.
De punten 7 t/m 20 moeten 1 maal in de 2 jaar gevolgd worden.

Competentie Omschrijving Frequentie
1 Kinderreanimatie Jaarlijks
2 Stoornissen in het bewustzijn Jaarlijks
3 Stoornissen van de ademhaling Jaarlijks
4 Stoornissen in de bloedsomloop Jaarlijks
5 Ernstige uitwendige bloedingen Jaarlijks
6 Shock Jaarlijks
7 Uitwendige wonden 2 jaarlijks
8 Brandwonden 2 jaarlijks
9 Kneuzing en verstuiking 2 jaarlijks
10 Ontwrichting en botbreuken 2 jaarlijks
11 Oogletsels 2 jaarlijks
12 Vergiftiging 2 jaarlijks
13 Elektriciteit 2 jaarlijks
14 Koude letsels 2 jaarlijks
15 Warmte letsels 2 jaarlijks
16 Vervoer over korte afstand 2 jaarlijks
17 Verband en hulpmiddelen 2 jaarlijks
18 Het menselijk lichaam 2 jaarlijks
19 Sportletsels 2 jaarlijks
20 Kinderziektes 2 jaarlijks