EHBO herhalingslessen

Seizoen 2020-2021

Update 18-10-2020: tot nader order zullen er geen lessen worden gegeven i.v.m. de situatie omtrent Corona.

In overleg met het bestuur, de instructrices en lotus zijn we tot een lesprogramma gekomen. De lessen zullen in kleinere groepen worden gehouden, er zal niet worden geoefend op de lotus, wel zal de lotus aanwezig zijn bij lessen voor het uitbeelden van ongeval situaties. De reanimatie, beademing en AED bediening zal in een aangepaste vorm worden gegeven. Het verbinden van wonden zal worden uitgevoerd bij u zelf en/of op kunstledematen. Het verband zal maar eenmalig worden gebruikt en klaar liggen bij aanvang van de les.

Voor het bijwonen van de lessen zijn de richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor iedereen: instructeurs, lotussen en cursisten.

  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging vanaf 38 graden.
  • Blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.
  • Houd te allen tijde 1.5 meter afstand tot instructeur, lotussen en cursisten.
  • Schud geen handen.
  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  • Was je handen regelmatig met water en zeep en gebruik handdesinfectiemiddelen (alcoholgel en alcoholvloeistof) wanneer water en zeep niet beschikbaar zijn.

Ieder EHBO lid is zelf verantwoordelijk voor het geldig houden van zijn of haar diploma. Als u niet voldoende herhalingslessen hebt gevolgd kan de vereniging u geen verlenging geven van het diploma.

Onze vereniging biedt u de mogelijkheid om herhalingslessen te volgen op maandagavonden of op 2 zaterdagen, hieronder vindt u de data voor de herhalingslessen voor het seizoen 2020-2021

Om deel te nemen aan de lessen, (zowel de maandagavonden als de zaterdagen) moet u zich aanmelden, bij voorkeur per mail via contact@ehbodelutte.nl  en anders per sms/app op 06-28 14 15 52
let op VOL=VOL
(voor het laatst bijgewerkt op 18-10-20200, 10:34)

Mochten in de loop van de tijd wijzigingen zijn van het lesprogramma in verband met het Corona virus, dan zal dit per email worden gecommuniceerd en tevens worden vermeld op deze pagina van de website.

De herhalingslessen op maandagavond (van 20.00 tot 22.00):
datum onderwerp competenties beschikbare plekken
16-nov-20 Reanimatie AED + kinderreanimatie; 1 t/m 6 1
23-nov-20 Ernstig uitwendig bloedverlies shock uitwendige wonden; 5, 6, 7 3
30-nov-20 Ernstig uitwendig bloedverlies shock uitwendig bloedverlies; 5, 6, 7 3
8-feb-21 Brandwonden, koude, warmte letsels; 8, 14, 15 3
1-mrt-21 Kneuzing verstuiking, botbreuken en ontwrichting; 9, 10 1
8-mrt-21 Oogletsels, vergiftiging en elektriciteit; 11, 12, 13 2
15-mrt-21 Vervoer korte afstand, verband en hulpmiddelen menselijk lichaam; 16, 17, 18 1
22-mrt-21 Sportletsels, kinderziektes; 19, 20 1
29-mrt-21 Reanimatie AED, kinderreanimatie; 1 t/m 6 4
De herhalingslessen op de zaterdagen:
Data zaterdaglessen beschikbare plekken
14 november & 13 februari 2021 van 9.00 tot 12.00 VOL
14 november & 13 februari 2021 van 13.00 tot 16.00 6
21 november & 13 maart 2021 van 9.00 tot 12.00 VOL

Bij het jaarlijks volgen van de 2 zaterdaglessen zullen alle competenties worden behandeld om uw diploma geldig te houden.

Competentielijst voor het volgen van de herhalingslessen:

De eerste 6 punten moeten jaarlijks gevolgd worden.
De punten 7 t/m 20 moeten 1 maal in de 2 jaar gevolgd worden.

Competentie Omschrijving Frequentie
1 Kinderreanimatie Jaarlijks
2 Stoornissen in het bewustzijn Jaarlijks
3 Stoornissen van de ademhaling Jaarlijks
4 Stoornissen in de bloedsomloop Jaarlijks
5 Ernstige uitwendige bloedingen Jaarlijks
6 Shock Jaarlijks
7 Uitwendige wonden 2 jaarlijks
8 Brandwonden 2 jaarlijks
9 Kneuzing en verstuiking 2 jaarlijks
10 Ontwrichting en botbreuken 2 jaarlijks
11 Oogletsels 2 jaarlijks
12 Vergiftiging 2 jaarlijks
13 Elektriciteit 2 jaarlijks
14 Koude letsels 2 jaarlijks
15 Warmte letsels 2 jaarlijks
16 Vervoer over korte afstand 2 jaarlijks
17 Verband en hulpmiddelen 2 jaarlijks
18 Het menselijk lichaam 2 jaarlijks
19 Sportletsels 2 jaarlijks
20 Kinderziektes 2 jaarlijks