EHBO herhalingslessen

Als bestuur hebben we besloten om alle activiteiten: de lessen,  de
herhalingslessen en de jaarvergadering tot nader order op te schorten.

We wachten de ontwikkelingen omtrent het corona-virus af en zullen dan
nieuwe data plannen voor de lessen en de jaarvergadering.

bijgewerkt 12 maart 2020.


Ieder EHBO lid is zelf verantwoordelijk voor het geldig houden van zijn of haar diploma
. Als u niet voldoende herhalingslessen hebt gevolgd kan de vereniging u geen verlenging geven van het diploma.

Onze vereniging biedt u de mogelijkheid om herhalingslessen te volgen op maandagavonden of op 2 zaterdagen, hieronder vindt u de data voor de herhalingslessen voor het seizoen 2019-2020.

De herhalingslessen op maandagavond (van 20.00 tot 22.00):
Datum Les Competenties
7 oktober Reanimatie, AED en kinderreanimatie 1 t/m 6
14 oktober Ernstig uitwendig bloedverlies, shock en uitwendige wonden 5, 6 en 7
4 november Brandwonden, koude & warmte letsels 8, 14 en 15
18 november Kneuzing, verstuiking, botbreuken en ontwrichting 9 en 10
3 februari Oogletsels, vergiftiging en elektriciteitsletsels 11, 12 en 13
10 februari Vervoer korte afstand, verband en hulpmiddelen, menselijk lichaam 16, 17 en 18
2 maart Sportletsels en kinderziektes 19 en 20
16 maart Reanimatie, AED en kinderreanimatie 1 t/m 6
23 maart JAARVERGADERING
30 maart Ernstig uitwendig bloedverlies, shock en uitwendige wonden 5, 6 en 7
De herhalingslessen op de zaterdagen (van 9.00 tot 15.30):

Wegens de toenemende belangstelling voor de zaterdaglessen is besloten om 2 keer 2 zaterdagen aan te bieden, u kunt kiezen uit 2 mogelijkheden:

Data zaterdaglessen Beschikbare plekken
2 november 2019 & 29 februari 2020 2
9 november 2019 & 14 maart 2020 2

U dient zich aan te melden voor de zaterdaglessen via contact@ehbodelutte.nl.

Bij het jaarlijks volgen van de 2 zaterdaglessen zullen alle competenties worden behandeld om uw diploma geldig te houden.

 

Competentielijst voor het volgen van de herhalingslessen:

De eerste 6 punten moeten jaarlijks gevolgd worden.
De punten 7 t/m 20 moeten 1 maal in de 2 jaar gevolgd worden.

Competentie Omschrijving Frequentie
1 Kinderreanimatie Jaarlijks
2 Stoornissen in het bewustzijn Jaarlijks
3 Stoornissen van de ademhaling Jaarlijks
4 Stoornissen in de bloedsomloop Jaarlijks
5 Ernstige uitwendige bloedingen Jaarlijks
6 Shock Jaarlijks
7 Uitwendige wonden 2 jaarlijks
8 Brandwonden 2 jaarlijks
9 Kneuzing en verstuiking 2 jaarlijks
10 Ontwrichting en botbreuken 2 jaarlijks
11 Oogletsels 2 jaarlijks
12 Vergiftiging 2 jaarlijks
13 Elektriciteit 2 jaarlijks
14 Koude letsels 2 jaarlijks
15 Warmte letsels 2 jaarlijks
16 Vervoer over korte afstand 2 jaarlijks
17 Verband en hulpmiddelen 2 jaarlijks
18 Het menselijk lichaam 2 jaarlijks
19 Sportletsels 2 jaarlijks
20 Kinderziektes 2 jaarlijks